یادبود مجازی استان

خراسان رضوی

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان حاج علی اکبر کریمی
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
1,329
فاتحه ها
99
شادروان محمدرضا فاتحی
خراسان رضوی - کاشمر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان غلامرضا آیتی (امینی)
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
924
فاتحه ها
119
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان سید محمد حسینی زارع
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
0
فاتحه ها
1
شادروان کربلایی حسین عسکری پور
خراسان رضوی - سبزوار
صلوات ها
1,175
فاتحه ها
75
مرحومه قدسیه مولوی
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
1,260
فاتحه ها
160
شادروان احسان هنرور
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
215
فاتحه ها
42
مرحومه صديقه فاضلي ده سرخ
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
582
فاتحه ها
68
شادروان کریم زارع رضائی
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان کریم زارع رضائی
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحوم مهدی محمد علی نژاد
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
2,672
فاتحه ها
36
شادروان رمضان عابدی
خراسان رضوی - بردسکن
صلوات ها
207
فاتحه ها
4
مرحومه مرضیه نمازی
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
شادروان محمدرضا آزاد
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
71
فاتحه ها
147
شادروان سیدحسن عادل کاردان
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
585
فاتحه ها
45
شادروان حاج محمد حسین پور
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان حسین دانشور
خراسان رضوی - گناباد
صلوات ها
162
فاتحه ها
41
شهید احمد عبدالله نژاد
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
1,611
فاتحه ها
198
شادروان سید جلیل نقیبی
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
242
فاتحه ها
2
Loading...