یادبود مجازی استان

خراسان رضوی

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
صلوات ها
100
فاتحه ها
8
مرحومه بیگم رحیمی
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
7
فاتحه ها
1
شادروان محمد علی سالخورده
خراسان رضوی - گناباد
صلوات ها
1,060
فاتحه ها
29
مرحومه عصمت بندالی
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
202
فاتحه ها
14
شادروان محمدحسن فیل سرایی
خراسان رضوی - سبزوار
صلوات ها
3,607
فاتحه ها
16
شادروان جناب آقای علی جلیلی
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
105
فاتحه ها
9
شادروان محسن مهاجر
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه طیبه طبخالپور
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
شادروان مصطفی فرزین
خراسان رضوی - سبزوار
صلوات ها
4,189
فاتحه ها
34
صلوات ها
1
فاتحه ها
2
شادروان علی اصغر قاینی
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
241
فاتحه ها
12
مرحومه زینت ثابت بیرجندی
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
55
فاتحه ها
6
شادروان حجی قدیر نیک زاد
خراسان رضوی - سرخس
صلوات ها
27
فاتحه ها
0
شادروان حجی قدیر نیک زاد
خراسان رضوی - سرخس
صلوات ها
56
فاتحه ها
14
صلوات ها
84
فاتحه ها
4
صلوات ها
823
فاتحه ها
20
مرحومه فاطمه خرم ابادی
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
11,865
فاتحه ها
203
شادروان غلامرضا طحانیان
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
417
فاتحه ها
1
شادروان جواد آقائی
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
2
فاتحه ها
0
مرحومه حاجیه خانوم حبیبی
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
2
فاتحه ها
0
Loading...