یادبود مجازی استان

خراسان رضوی

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه صدیقه حسنی
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شادروان محمدرضا مروجی
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
761
فاتحه ها
69
شادروان محمد رضا مروجی
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
203,051
فاتحه ها
11,199
مرحومه عصمت ذوقی فرزقی
خراسان رضوی - تربت حیدریه
صلوات ها
0
فاتحه ها
9
مرحومه عصمت ذوقی
خراسان رضوی - تربت حیدریه
صلوات ها
13
فاتحه ها
2
مرحومه انسیه ممیزان
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
208
فاتحه ها
8
صلوات ها
9
فاتحه ها
11
شادروان حسن محمودی دوغائی
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
3,500
فاتحه ها
290
شادروان امیرحسین شبانی
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
16,300
فاتحه ها
885
مرحومه صدیقه مستمند
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
5
فاتحه ها
0
مرحومه هایده غلامی
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
10
فاتحه ها
1
مرحومه طاهره غلامی
خراسان رضوی - فریمان
صلوات ها
2,300
فاتحه ها
62
شادروان حاج علی اکبر غلامی
خراسان رضوی - فریمان
صلوات ها
4,100
فاتحه ها
128
صلوات ها
970
فاتحه ها
26
شادروان محمد دلربایی
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
1,124
فاتحه ها
10
صلوات ها
5
فاتحه ها
0
مرحومه کربلایی فاطمه داورزنی
خراسان رضوی - سبزوار
صلوات ها
43
فاتحه ها
7
مرحومه هانیه حمیدی فر
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
537
فاتحه ها
26
مرحومه عطیه مهربان
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
302
فاتحه ها
2
Loading...