ختم قرآن

طرح ختم قرآن مجازی
(جزء خوانی - حزب خوانی - صفحه خوانی)

هر كس براى كسب رضايت خدا و آگاهى در دين قرآن بياموزد، ثوابى مانند همه آنچه كه به فرشتگان و پيامبران و رسولان داده شده، براى اوست.

ایجاد گروه ختم قرآن
group picture

ختم قرآن معصومه

 • میزان مشارکت : 3
 • تعداد صلوات ها : 20

0
ختم کامل قرآن
group picture

ختم قرآن برای خانم معصومه قاسمی در روز ۲۵ اردیبهشت۱۴۰۰

 • میزان مشارکت : 1
 • تعداد صلوات ها : 0

لطفاً جزئ هایی برداشته شود که خوانده نشده است

0
ختم کامل قرآن
group picture

شفای مریض صدیقه سید حسن

 • میزان مشارکت : 0
 • تعداد صلوات ها : 0

0
ختم کامل قرآن
group picture

ختم صلوات یادآور رفتگان از دست

 • میزان مشارکت : 2
 • تعداد صلوات ها : 500

ختم صلوات برای عزیزانی که از دنیا دستشان کوتاه شده وچشمشان به ما می‌باشد

0
ختم کامل قرآن
group picture

ختم قرآن برای عزیزجون

 • میزان مشارکت : 18
 • تعداد صلوات ها : 0

ثواب این ختم قرآن به روح عزیز جون برسه

0
ختم کامل قرآن
group picture

ختم قرآن برای شادی روح شادروان ماشاالله کشاورز

 • میزان مشارکت : 0
 • تعداد صلوات ها : 0

لطفا نا امشب در این ختم شرکت کنید سپاسگذارم

0
ختم کامل قرآن
group picture

ختم قرآن شادروان عبدالکریم نقی زاده و همه اموات مخاطبین شرکت کننده در طرح

 • میزان مشارکت : 106
 • تعداد صلوات ها : 4,720

ختم قرآن شادروان عبدالکریم نقی زاده و همه اموات مخاطبین شرکت کننده در طرح

2
ختم کامل قرآن
group picture

ختم قران جهت مرحوم کربلایی عبدالکریم نقی زاده

 • میزان مشارکت : 6
 • تعداد صلوات ها : 0

0
ختم کامل قرآن
group picture
0
ختم کامل قرآن
group picture

گروه ختم قران جهت شادروان محمدعلی علی اکبر یزدی

 • میزان مشارکت : 0
 • تعداد صلوات ها : 0

0
ختم کامل قرآن