ختم قرآن

طرح ختم قرآن مجازی
(جزء خوانی - حزب خوانی - صفحه خوانی)

هر كس براى كسب رضايت خدا و آگاهى در دين قرآن بياموزد، ثوابى مانند همه آنچه كه به فرشتگان و پيامبران و رسولان داده شده، براى اوست.

ایجاد گروه ختم قرآن
group picture

ختم قرآن

 • میزان مشارکت : 0
 • تعداد صلوات ها : 0

0
ختم کامل قرآن
group picture

ختم قرآن به نیابت از مرحومه میترا دهقانی

 • میزان مشارکت : 0
 • تعداد صلوات ها : 0

0
ختم کامل قرآن
group picture

مرحموم زینب سهولی (زینبی عالی)

 • میزان مشارکت : 7
 • تعداد صلوات ها : 2,540

شادی روح مادر بزرگ عزیزمان الفاتحه مع الصلوات

0
ختم کامل قرآن
group picture

ختم قران

 • میزان مشارکت : 0
 • تعداد صلوات ها : 0

ختم قرآن تا پایان ۲۲ بهمن

0
ختم کامل قرآن
group picture

ختم قرآن

 • میزان مشارکت : 1
 • تعداد صلوات ها : 0

ختم قرآن به صورت حزب تا تاریخ ۲۲ بهمن ماه

0
ختم کامل قرآن
group picture

ختم قرآن مرحومه خانم ابراهیمی

 • میزان مشارکت : 2
 • تعداد صلوات ها : 0

سلام

0
ختم کامل قرآن
group picture

ختم قرآن برای زنده یاد حجت آله دریکوند

 • میزان مشارکت : 7
 • تعداد صلوات ها : 560

0
ختم کامل قرآن
group picture

گروه ختم قرآن

 • میزان مشارکت : 0
 • تعداد صلوات ها : 0

زهرا جانم هفت روز است در آسمانی وآرزوی همه ی آنها که تنهایشان گذاشتی ورفتی اینست که "به آرامش رسیده باشی در آغوش مهربانی خدا"

0
ختم کامل قرآن
group picture

ختم قرآن خانواده شهید آندی

 • میزان مشارکت : 0
 • تعداد صلوات ها : 0

0
ختم کامل قرآن
group picture

ختم قرآن،هدیه به روح مرحومه بانو"زهرا وزیری"

 • میزان مشارکت : 4
 • تعداد صلوات ها : 40

زهرا جانم هفت روز است در آسمانی وآرزوی همه ی آنها که تنهایشان گذاشتی ورفتی اینست که "به آرامش رسیده باشی در آغوش مهربانی خدا"

0
ختم کامل قرآن