ختم قرآن

طرح ختم قرآن مجازی
(جزء خوانی - حزب خوانی - صفحه خوانی)

هر كس براى كسب رضايت خدا و آگاهى در دين قرآن بياموزد، ثوابى مانند همه آنچه كه به فرشتگان و پيامبران و رسولان داده شده، براى اوست.

ایجاد گروه ختم قرآن
group picture

ختم قران برای مرحوم قاسم ناظمی فر

 • میزان مشارکت : 4
 • تعداد صلوات ها : 0

0
ختم کامل قرآن
group picture

ختم قرآن مرحومه میترا بحری

 • میزان مشارکت : 0
 • تعداد صلوات ها : 0

ختم قرآن برای شادی و آرامش روح مرحومه میترا بحری

0
ختم کامل قرآن
group picture

ختم قرآن مرحومه میترا بحری

 • میزان مشارکت : 0
 • تعداد صلوات ها : 0

ختم قرآن برای شادی و آرامش روح میترا بحری

0
ختم کامل قرآن
group picture
0
ختم کامل قرآن
group picture

ختم

 • میزان مشارکت : 0
 • تعداد صلوات ها : 0

0
ختم کامل قرآن
group picture

ختم فاتحه

 • میزان مشارکت : 0
 • تعداد صلوات ها : 0

0
ختم کامل قرآن
group picture

ختم قرآن مرحومه معصومه اسدی

 • میزان مشارکت : 0
 • تعداد صلوات ها : 0

0
ختم کامل قرآن
group picture

ختم قران برای شادروان بهمن آقائی

 • میزان مشارکت : 2
 • تعداد صلوات ها : 0

0
ختم کامل قرآن
group picture

ختم قرآن

 • میزان مشارکت : 51
 • تعداد صلوات ها : 320

شادروان نصرالله و مهدی نجاتی قوام

1
ختم کامل قرآن
group picture

ختم فاتحه وصلوات

 • میزان مشارکت : 0
 • تعداد صلوات ها : 0

الفاتحه برای شادی روح عزیز از دست رفته حاجیه خانم فاطمه صالحی

0
ختم کامل قرآن