یادبود مجازی شهر

تربت حیدریه

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان حاج سید احمد مدرسی
خراسان رضوی - تربت حیدریه
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه مریم زنگنه بنهنگی
خراسان رضوی - تربت حیدریه
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شادروان کربلایی عباس سالاری مقدم
خراسان رضوی - تربت حیدریه
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه مرضیه ملکی دهبرزوئی
خراسان رضوی - تربت حیدریه
صلوات ها
1,255
فاتحه ها
71
صلوات ها
959
فاتحه ها
36
. .
خراسان رضوی - تربت حیدریه
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه منیره رستمی زاده
خراسان رضوی - تربت حیدریه
صلوات ها
1,000
فاتحه ها
21
مرحومه فاطمه کله
خراسان رضوی - تربت حیدریه
صلوات ها
2
فاتحه ها
1
Loading...