یادبود مجازی شهر

مشهد

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه کربلایی زهرا دین پژوه
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان حاج حسین یغمایی
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
340
فاتحه ها
2
شادروان حاج محمد هراتی
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
332
فاتحه ها
60
شادروان حاج محمد هراتی
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
2,206
فاتحه ها
110
صلوات ها
100
فاتحه ها
8
مرحومه بیگم رحیمی
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
7
فاتحه ها
1
مرحومه عصمت بندالی
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
202
فاتحه ها
14
شادروان جناب آقای علی جلیلی
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
105
فاتحه ها
9
Loading...