یادبود مجازی شهر

سرخس

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه سکینه زال
خراسان رضوی - سرخس
صلوات ها
214
فاتحه ها
12
شادروان حسن احمدی
خراسان رضوی - سرخس
صلوات ها
40
فاتحه ها
3
شادروان حاج عباس شهدادی
خراسان رضوی - سرخس
صلوات ها
1,342
فاتحه ها
6
غلام علی کسرائی
خراسان رضوی - سرخس
صلوات ها
7
فاتحه ها
0
صلوات ها
720
فاتحه ها
2
ابراهیم عزیزی نژاد
خراسان رضوی - سرخس
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان عیسی امیری
خراسان رضوی - سرخس
صلوات ها
7,381
فاتحه ها
185
شادروان معین بارانی
خراسان رضوی - سرخس
صلوات ها
3
فاتحه ها
1
Loading...