یادبود مجازی شهر

چناران

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان علی رفیعی
خراسان رضوی - چناران
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شهید سیدعباس رضوی
خراسان رضوی - چناران
صلوات ها
340
فاتحه ها
4
شادروان حجی بابا باوندی
خراسان رضوی - چناران
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه ثریا چم سردار
خراسان رضوی - چناران
صلوات ها
1,361
فاتحه ها
67
Loading...