یادبود مجازی استان

خوزستان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان سهراب چنداز
خوزستان - اندیمشک
صلوات ها
411
فاتحه ها
74
مرحومه بی بی هاجر صفری
خوزستان - مسجد سلیمان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان لیلا آقاجری
خوزستان - هندیجان
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
مرحومه علويه شقايق روحي
خوزستان - اهواز
صلوات ها
2
فاتحه ها
0
صلوات ها
30
فاتحه ها
0
شادروان رضا جهانفر
خوزستان - اندیمشک
صلوات ها
1,100
فاتحه ها
100
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه نسترن کریمی شه بابا
خوزستان - امیدیه
صلوات ها
2,581
فاتحه ها
11
مرحومه بدریه عبادی
خوزستان - آبادان
صلوات ها
1,913
فاتحه ها
11
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
صلوات ها
8
فاتحه ها
13
شادروان محمد عیالوار
خوزستان - آبادان
صلوات ها
1,071
فاتحه ها
72
صلوات ها
2
فاتحه ها
4
صلوات ها
7,225
فاتحه ها
134
مرحومه فاطمه صالح عباسی
خوزستان - آبادان
صلوات ها
3,002
فاتحه ها
163
صلوات ها
2
فاتحه ها
0
شادروان حاج محمدعلی فرزین
خوزستان - رامهرمز
صلوات ها
7
فاتحه ها
0
صلوات ها
55
فاتحه ها
2
Loading...