یادبود مجازی شهر

مسجد سلیمان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
کامران یوسف‌وند چهارلنگ
خوزستان - مسجد سلیمان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان روزه اسدی
خوزستان - مسجد سلیمان
صلوات ها
13,920
فاتحه ها
567
مرحومه سوگلی محمدی(شیرمردی)
خوزستان - مسجد سلیمان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان مهزیار مددی
خوزستان - مسجد سلیمان
صلوات ها
1,017
فاتحه ها
103
شادروان محمد زمان احمدی
خوزستان - مسجد سلیمان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان دانیال کریمی
خوزستان - مسجد سلیمان
صلوات ها
18
فاتحه ها
30
شادروان صیدمراد اسیوندیان
خوزستان - مسجد سلیمان
صلوات ها
10,324
فاتحه ها
680
Loading...