یادبود مجازی شهر

رامهرمز

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه فاطمه‌ ممبینی
خوزستان - رامهرمز
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
مرحومه نجمه احمدی
خوزستان - رامهرمز
صلوات ها
2,748
فاتحه ها
20
مرحومه ایران کلانترهرمزی
خوزستان - رامهرمز
صلوات ها
100
فاتحه ها
7
Loading...