یادبود مجازی استان

آذربایجان شرقی

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان حاج عباس عابدینی
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
1,094
فاتحه ها
81
شادروان حاج قنبر خادمی
آذربایجان شرقی - ملکان
صلوات ها
11,400
فاتحه ها
1,074
شادروان حاج محمدرضا جعفری کوچه
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
12
فاتحه ها
0
شادروان حسن علی نژاد
آذربایجان شرقی - میانه
صلوات ها
10
فاتحه ها
1
شادروان محمد علی نژاد
آذربایجان شرقی - میانه
صلوات ها
10
فاتحه ها
1
شادروان آقاعلی بابائی حسنکلو
آذربایجان شرقی - میانه
صلوات ها
20
فاتحه ها
2
شادروان آرش آقایی
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
5
فاتحه ها
1
شادروان تراب کریم زاده
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
10
فاتحه ها
4
شادروان امیررضا بهبودی
آذربایجان شرقی - اهر
صلوات ها
5,189
فاتحه ها
99
مرحومه زهرا فایز
آذربایجان شرقی - اهر
صلوات ها
2
فاتحه ها
0
شادروان امیر بهبودی
آذربایجان شرقی - اهر
صلوات ها
1,861
فاتحه ها
194
شادروان روح اله حیدرزاده
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
216
فاتحه ها
86
شادروان رقیه فرزادی
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
2
فاتحه ها
0
مرحومه رقیه فرزادی
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه صنم سعادت اقدم
آذربایجان شرقی - مرند
صلوات ها
795
فاتحه ها
33
شادروان حاج حبیب اله اسبقی
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
2
فاتحه ها
0
شادروان مراد علی نوری زاده
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه زهرا تقی نژاد
آذربایجان شرقی - سراب
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شادروان مریم عزیزم
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
Loading...