یادبود مجازی استان

آذربایجان شرقی

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان حاج علیرضا تیمساری
آذربایجان شرقی - سراب
صلوات ها
100
فاتحه ها
1
شادروان رستم چوپانی
آذربایجان شرقی - هادیشهر
صلوات ها
100
فاتحه ها
11
شادروان فاطمه راه نما
آذربایجان شرقی - عجبشیر
صلوات ها
1,216
فاتحه ها
41
ملابخشعلی بذلی _ میاب
آذربایجان شرقی - مرند
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
حاج کمال طهماسبی زاده
آذربایجان شرقی - سراب
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه حوری پوستکال
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شهید مرتضی قره بیگلو
آذربایجان شرقی - مرند
صلوات ها
3
فاتحه ها
0
شادروان مجید مهدوی فر
آذربایجان شرقی - اهر
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
مرحومه نادیا شرافتمند
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
799
فاتحه ها
65
شهید محمدعلی ربیعی میاب
آذربایجان شرقی - مرند
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شهید حمید امدادی
آذربایجان شرقی - مرند
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شهید حسین افشین راد میاب
آذربایجان شرقی - مرند
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شهید محمدعلی ربیعی میاب
آذربایجان شرقی - مرند
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شهید ابراهیم فرزند اصل میابی
آذربایجان شرقی - مرند
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شهید زین العابدین مسعودی
آذربایجان شرقی - مرند
صلوات ها
6
فاتحه ها
0
شهید حسین استادی میاب
آذربایجان شرقی - مرند
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شهید خسرو حدادی
آذربایجان شرقی - مرند
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شهید جبرائیل ملتی
آذربایجان شرقی - مرند
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شهید عبدالرحمن رفتاری
آذربایجان شرقی - مرند
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شهید عباس علیوندمرندی اصل
آذربایجان شرقی - مرند
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
Loading...