یادبود مجازی شهر

مرند

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان حسین حاجی اقراری
آذربایجان شرقی - مرند
صلوات ها
5
فاتحه ها
0
شادروان محمدصادق نقوی
آذربایجان شرقی - مرند
صلوات ها
1,200
فاتحه ها
105
مرحومه صنم سعادت اقدم
آذربایجان شرقی - مرند
صلوات ها
795
فاتحه ها
33
شادروان کربلایی یعقوب تبریزی
آذربایجان شرقی - مرند
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
شادروان محمد صادق نقوی
آذربایجان شرقی - مرند
صلوات ها
18
فاتحه ها
0
شادروان رجب عبدالعلی پور
آذربایجان شرقی - مرند
صلوات ها
650
فاتحه ها
82
مرحومه رقیه مسلمی
آذربایجان شرقی - مرند
صلوات ها
980
فاتحه ها
90
Loading...