یادبود مجازی شهر

سراب

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه زهرا تقی نژاد
آذربایجان شرقی - سراب
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
مرحومه رقیه حمزه پور
آذربایجان شرقی - سراب
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
مرحومه میترا اظهری
آذربایجان شرقی - سراب
صلوات ها
4,985
فاتحه ها
586
شادروان مهدی کریمی
آذربایجان شرقی - سراب
صلوات ها
1,130
فاتحه ها
98
مرحومه صدیقه ملائی
آذربایجان شرقی - سراب
صلوات ها
307
فاتحه ها
20
شادروان رحمت الله باوفا
آذربایجان شرقی - سراب
صلوات ها
334
فاتحه ها
39
شادروان علی سلیمانی
آذربایجان شرقی - سراب
صلوات ها
96,520
فاتحه ها
6,390
شادروان خیراله(داداش) لقایی
آذربایجان شرقی - سراب
صلوات ها
7
فاتحه ها
30
Loading...