یادبود مجازی شهر

ممقان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه ناهیده شبان نژاد ممقانی
آذربایجان شرقی - ممقان
صلوات ها
4
فاتحه ها
0
Loading...