یادبود مجازی استان

گلستان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه خیرالنساء نکاحی
گلستان - بندر گز
صلوات ها
141
فاتحه ها
37
صلوات ها
40
فاتحه ها
0
صلوات ها
2,004
فاتحه ها
137
مرحومه حکیمه رجبی
گلستان - مینو دشت
صلوات ها
10,585
فاتحه ها
521
صلوات ها
2
فاتحه ها
0
شادروان یدالله ضیغمی
گلستان - گنبد کاووس
صلوات ها
1,271
فاتحه ها
7
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان سیدمصیب حسینی
گلستان - علی آباد کتول
صلوات ها
520
فاتحه ها
8
مرحومه خیرالنسا جعفری وحید
گلستان - آزاد شهر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
121
فاتحه ها
22
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
20
فاتحه ها
0
شادروان محمد مهدی چناشکی
گلستان - مینو دشت
صلوات ها
29
فاتحه ها
6
شادروان سید غلام رسول حسینی
گلستان - علی آباد کتول
صلوات ها
111
فاتحه ها
12
مرحومه حاجیه فریده سعیدی
گلستان - علی آباد کتول
صلوات ها
210
فاتحه ها
15
شادروان عباسعلی ملکان
گلستان - گنبد کاووس
صلوات ها
3,532
فاتحه ها
153
شادروان کامران فیروزیان
گلستان - آزاد شهر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه فریبا کریمی
گلستان - علی آباد کتول
صلوات ها
25,605
فاتحه ها
25,605
مریم فلاحتی
گلستان - گنبد کاووس
صلوات ها
1,634
فاتحه ها
69
شادروان ناصر امانی
گلستان - گنبد کاووس
صلوات ها
3
فاتحه ها
3
Loading...