یادبود مجازی استان

گلستان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه بهمن بای
گلستان - رامیان
صلوات ها
5
فاتحه ها
0
حاج صغری یوسفی
گلستان - گرگان
صلوات ها
40
فاتحه ها
3
شادروان حاج میرزاعلی سالاری زارع
گلستان - علی آباد کتول
صلوات ها
5
فاتحه ها
0
صلوات ها
2,440
فاتحه ها
287
صلوات ها
5
فاتحه ها
1
مرحومه آمنه سادات مهدوی
گلستان - بندر گز
صلوات ها
2
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان نقی داوودی
گلستان - گنبد کاووس
صلوات ها
1,025
فاتحه ها
451
شادروان ناصر کوهستانی
گلستان - آزاد شهر
صلوات ها
143
فاتحه ها
60
صلوات ها
422
فاتحه ها
7
صلوات ها
1,046
فاتحه ها
166
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
12
فاتحه ها
13
شادروان غلام رضا عجم
گلستان - آزاد شهر
صلوات ها
4
فاتحه ها
0
مرحومه گلبانو کوهی
گلستان - مینو دشت
صلوات ها
292
فاتحه ها
13
شادروان احمد شهرکی نور
گلستان - گرگان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان اسمعلی حبیب زاده
گلستان - گنبد کاووس
صلوات ها
2,113
فاتحه ها
1,023
شادروان فاطمه مظفری
گلستان - آزاد شهر
صلوات ها
65
فاتحه ها
9
شادروان کربلایی حسین اشرفی
گلستان - علی آباد کتول
صلوات ها
481
فاتحه ها
2
Loading...