یادبود مجازی شهر

علی آباد کتول

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان حاج میرزاعلی سالاری زارع
گلستان - علی آباد کتول
صلوات ها
5
فاتحه ها
0
شادروان کربلایی حسین اشرفی
گلستان - علی آباد کتول
صلوات ها
481
فاتحه ها
2
مرحومه شاه بی بی آزاد
گلستان - علی آباد کتول
صلوات ها
1,703
فاتحه ها
109
صلوات ها
32
فاتحه ها
24
شادروان عباس شاهچراغی زاده
گلستان - علی آباد کتول
صلوات ها
300
فاتحه ها
3
شادروان سیدمصیب حسینی
گلستان - علی آباد کتول
صلوات ها
602
فاتحه ها
8
شادروان سید غلام رسول حسینی
گلستان - علی آباد کتول
صلوات ها
111
فاتحه ها
12
مرحومه حاجیه فریده سعیدی
گلستان - علی آباد کتول
صلوات ها
210
فاتحه ها
15
Loading...