یادبود مجازی شهر

بندر گز

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه آمنه سادات مهدوی
گلستان - بندر گز
صلوات ها
2
فاتحه ها
0
مرحومه خیرالنساء نکاحی
گلستان - بندر گز
صلوات ها
142
فاتحه ها
37
صلوات ها
40
فاتحه ها
0
Loading...