یادبود مجازی استان

آذربایجان غربی

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه سکینه شاد دل
آذربایجان غربی - خوی
صلوات ها
10
فاتحه ها
2
شادروان محمد هاشم زاده
آذربایجان غربی - شوط
صلوات ها
305
فاتحه ها
247
شادروان رقیه خیری
آذربایجان غربی - ارومیه
صلوات ها
10
فاتحه ها
5
سکینه سیمین اصغری
آذربایجان غربی - ارومیه
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان رقیه خیری عطاری
آذربایجان غربی - ارومیه
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان حسینیان رهروان علی اکبر
آذربایجان غربی - ماکو
صلوات ها
2
فاتحه ها
0
شادروان احمدعلی فاضلی
آذربایجان غربی - خوی
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
مرحومه ایران سلطانی
آذربایجان غربی - ارومیه
صلوات ها
608
فاتحه ها
53
مرحومه خدیجه سیفی کشاور
آذربایجان غربی - شاهین دژ
صلوات ها
5
فاتحه ها
36
شهید فیروز حسنی
آذربایجان غربی - شاهین دژ
صلوات ها
3,606
فاتحه ها
93
شادروان وجیهه پناهی
آذربایجان غربی - ارومیه
صلوات ها
8,162
فاتحه ها
3
شادروان کربلایی رضا آهنگرزاده رضایی
آذربایجان غربی - ارومیه
صلوات ها
106
فاتحه ها
11
شادروان ابوالفضل وجودی نسب
آذربایجان غربی - ارومیه
صلوات ها
2
فاتحه ها
0
شادروان حسین جوادی
آذربایجان غربی - ارومیه
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان حبیب قربانی
آذربایجان غربی - نقده
صلوات ها
138
فاتحه ها
2
شادروان اسمعیل جهانگیرزاده
آذربایجان غربی - سلماس
صلوات ها
11
فاتحه ها
0
مرحومه منظر علیپور
آذربایجان غربی - ارومیه
صلوات ها
87
فاتحه ها
16
شادروان بهزاد ایمانی
آذربایجان غربی - خوی
صلوات ها
10
فاتحه ها
104
شادروان حاج میر تقی عیوضی
آذربایجان غربی - ارومیه
صلوات ها
248
فاتحه ها
241
Loading...