یادبود مجازی استان

آذربایجان غربی

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شهید مدافع سلامت دکتر مجید عادلی
آذربایجان غربی - ارومیه
صلوات ها
15
فاتحه ها
0
شهید مدافع سلامت دکتر مجید عادلی
آذربایجان غربی - ارومیه
صلوات ها
416
فاتحه ها
72
مرحومه زینب یاسینی
آذربایجان غربی - ارومیه
صلوات ها
408
فاتحه ها
73
شادروان زیاد بهمنی
آذربایجان غربی - خوی
صلوات ها
331
فاتحه ها
15
شادروان حاج صفرعلی علمی نیک
آذربایجان غربی - نقده
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان شعبان مهدوی
آذربایجان غربی - میاندوآب
صلوات ها
1,030
فاتحه ها
41
شادروان ولی الله عظیمی
آذربایجان غربی - تکاب
صلوات ها
250
فاتحه ها
46
شادروان رقیه خیری عطاری
آذربایجان غربی - ارومیه
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان رقیه خیری عطاری
آذربایجان غربی - ارومیه
صلوات ها
17
فاتحه ها
10
مرحومه نوبار پورغنی
آذربایجان غربی - ارومیه
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شادروان لیلا افتخاری
آذربایجان غربی - ماکو
صلوات ها
427
فاتحه ها
18
شادروان حاج غلامعلی ابراهیمی
آذربایجان غربی - میاندوآب
صلوات ها
10
فاتحه ها
2
شادروان سید ابراهیم موسوی
آذربایجان غربی - ارومیه
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
شادروان کرمعلی حسنی باری
آذربایجان غربی - ارومیه
صلوات ها
2,512
فاتحه ها
188
شادروان اقای مهندس سید کاظم موسوی
آذربایجان غربی - ارومیه
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان خدیجه عبادی
آذربایجان غربی - پلدشت
صلوات ها
205
فاتحه ها
25
مرحومه مهرانگیز حسینعلیزاده
آذربایجان غربی - ارومیه
صلوات ها
1,143
فاتحه ها
160
شادروان مهدی ویشلقی
آذربایجان غربی - خوی
صلوات ها
52
فاتحه ها
4
شادروان غلام حسن رحیمی
آذربایجان غربی - ارومیه
صلوات ها
3
فاتحه ها
0
شادروان حاج حسین رضاییان
آذربایجان غربی - خوی
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
Loading...