یادبود مجازی استان

آذربایجان غربی

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه ملوک ابراهیمی
آذربایجان غربی - پلدشت
صلوات ها
1,038
فاتحه ها
44
شادروان رحیم سهراب پور
آذربایجان غربی - ارومیه
صلوات ها
7
فاتحه ها
1
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان تیمور فرهنگ جمال آباد
آذربایجان غربی - ارومیه
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه سریه امساعیلیان
آذربایجان غربی - ارومیه
صلوات ها
10
فاتحه ها
0
شهید سردار دلها حاج قاسم سلیمانی
آذربایجان غربی - شاهین دژ
صلوات ها
1,310
فاتحه ها
6
شادروان لعیا تیوگون
آذربایجان غربی - ارومیه
صلوات ها
1,580
فاتحه ها
307
مرحومه سکینه شاد دل
آذربایجان غربی - خوی
صلوات ها
10
فاتحه ها
2
شادروان محمد هاشم زاده
آذربایجان غربی - شوط
صلوات ها
305
فاتحه ها
247
شادروان رقیه خیری
آذربایجان غربی - ارومیه
صلوات ها
10
فاتحه ها
5
سکینه سیمین اصغری
آذربایجان غربی - ارومیه
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان رقیه خیری عطاری
آذربایجان غربی - ارومیه
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان حسینیان رهروان علی اکبر
آذربایجان غربی - ماکو
صلوات ها
2
فاتحه ها
0
شادروان احمدعلی فاضلی
آذربایجان غربی - خوی
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
مرحومه ایران سلطانی
آذربایجان غربی - ارومیه
صلوات ها
608
فاتحه ها
53
مرحومه خدیجه سیفی کشاور
آذربایجان غربی - شاهین دژ
صلوات ها
5
فاتحه ها
36
شهید فیروز حسنی
آذربایجان غربی - شاهین دژ
صلوات ها
3,606
فاتحه ها
93
شادروان وجیهه پناهی
آذربایجان غربی - ارومیه
صلوات ها
8,162
فاتحه ها
3
شادروان کربلایی رضا آهنگرزاده رضایی
آذربایجان غربی - ارومیه
صلوات ها
245
فاتحه ها
36
Loading...