یادبود مجازی شهر

میاندوآب

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان شعبان مهدوی
آذربایجان غربی - میاندوآب
صلوات ها
1,030
فاتحه ها
41
شادروان حاج غلامعلی ابراهیمی
آذربایجان غربی - میاندوآب
صلوات ها
10
فاتحه ها
2
شادروان پرویز یاهک
آذربایجان غربی - میاندوآب
صلوات ها
10
فاتحه ها
10
Loading...