یادبود مجازی شهر

ارومیه

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان محمد علی انزلی
آذربایجان غربی - ارومیه
صلوات ها
108
فاتحه ها
9
Loading...