یادبود مجازی شهر

تکاب

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان ولی الله عظیمی
آذربایجان غربی - تکاب
صلوات ها
250
فاتحه ها
46
شادروان علی هادی
آذربایجان غربی - تکاب
صلوات ها
510
فاتحه ها
0
Loading...