یادبود مجازی استان

چهارمحال بختیاری

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان سجاد کیانی
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
850
فاتحه ها
63
شادروان صادق غفاری فارسانی
چهارمحال بختیاری - فارسان
صلوات ها
156
فاتحه ها
17
شادروان کربلایی اردشیر امیری
چهارمحال بختیاری - لردگان
صلوات ها
641
فاتحه ها
108
شهید امام خمینی(ره) و شهدا
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه کبری رئیسی نافچی
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
640
فاتحه ها
143
مرحومه سیده معصومه عدنانی ساداتی
چهارمحال بختیاری - بروجن
صلوات ها
5
فاتحه ها
2
مرحومه رقیه رئیسی
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
182
فاتحه ها
17
شادروان مشهدی حسین مظاهری شورابی
چهارمحال بختیاری - سامان
صلوات ها
2,606
فاتحه ها
56
شادروان سالار قنبری
چهارمحال بختیاری - لردگان
صلوات ها
5,817
فاتحه ها
20
شادروان کربلایی محمد کیانپور
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
110
فاتحه ها
10
مرحومه حاج علی داد غفاری نیا
چهارمحال بختیاری - فارسان
صلوات ها
110
فاتحه ها
10
شادروان سعید گودرزی
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
110
فاتحه ها
10
شادروان شهر بانو ایزدی چم خرمی
چهارمحال بختیاری - سامان
صلوات ها
110
فاتحه ها
10
عبدالله فتحی
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
110
فاتحه ها
10
شادروان حاج احمدرضا رحیمی کاکلکی
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
111
فاتحه ها
11
مرحومه حاجیه خانم مهین صالحی
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
110
فاتحه ها
10
شهید مدافع حرم میثم محمدی
چهارمحال بختیاری - چلگرد
صلوات ها
111
فاتحه ها
10
شادروان حاج حبیب الله بهاءلو
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
110
فاتحه ها
10
شهید عباس کریمیان
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
9,310
فاتحه ها
12
شادروان ایمور سعیدی
چهارمحال بختیاری - لردگان
صلوات ها
20
فاتحه ها
6
Loading...