یادبود مجازی استان

چهارمحال بختیاری

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان مشهدی حسین مظاهری شورابی
چهارمحال بختیاری - سامان
صلوات ها
2,505
فاتحه ها
50
شادروان سالار قنبری
چهارمحال بختیاری - لردگان
صلوات ها
5,817
فاتحه ها
20
شادروان کربلایی محمد کیانپور
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
75
فاتحه ها
8
مرحومه حاج علی داد غفاری نیا
چهارمحال بختیاری - فارسان
صلوات ها
53
فاتحه ها
6
شادروان سعید گودرزی
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان شهر بانو ایزدی چم خرمی
چهارمحال بختیاری - سامان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
عبدالله فتحی
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان حاج احمدرضا رحیمی کاکلکی
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
مرحومه حاجیه خانم مهین صالحی
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شهید مدافع حرم میثم محمدی
چهارمحال بختیاری - چلگرد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان حاج حبیب الله بهاءلو
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شهید عباس کریمیان
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
9,310
فاتحه ها
12
شادروان ایمور سعیدی
چهارمحال بختیاری - لردگان
صلوات ها
20
فاتحه ها
6
شادروان سیدمجید اصغرزاده
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
2,355
فاتحه ها
49
Loading...