یادبود مجازی استان

چهارمحال بختیاری

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه صغری ریسی دهکردی
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
121
فاتحه ها
13
مرحومه نرگس کریمی قهفرخی
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
205
فاتحه ها
14
شادروان سید بهزاد صالحی قهفرخی
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
21
فاتحه ها
164
شهید پریسا زندیان
چهارمحال بختیاری - بروجن
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان میلاد صیادی
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
1,002
فاتحه ها
175
فتح الله موجودیان دهکردی
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان بتول(ثریا) بیاتی اشکفتکی
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
3
فاتحه ها
3
شادروان حاج عزیز محمد ویسی
چهارمحال بختیاری - لردگان
صلوات ها
3,023
فاتحه ها
528
مرحومه حبیبه (گل افرین ) ریاحی چلوانی
چهارمحال بختیاری - سامان
صلوات ها
23
فاتحه ها
17
شادروان غلامعلی ریاحی چلوانی
چهارمحال بختیاری - سامان
صلوات ها
5,775
فاتحه ها
414
شادروان آ ابوالفتح حبیبی بابادی
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
5
فاتحه ها
2
شادروان عباسعلی آقایی
چهارمحال بختیاری - لردگان
صلوات ها
3
فاتحه ها
0
شادروان حاج عبدالعلی ضیائی
چهارمحال بختیاری - لردگان
صلوات ها
38
فاتحه ها
12
شادروان حمزه علی براتی
چهارمحال بختیاری - لردگان
صلوات ها
551
فاتحه ها
181
شادروان حاج عزت الله ضیایی نافچی
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان سجاد کیانی
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
850
فاتحه ها
63
شادروان صادق غفاری فارسانی
چهارمحال بختیاری - فارسان
صلوات ها
158
فاتحه ها
17
شادروان کربلایی اردشیر امیری
چهارمحال بختیاری - لردگان
صلوات ها
641
فاتحه ها
108
شهید امام خمینی(ره) و شهدا
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
مرحومه کبری رئیسی نافچی
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
640
فاتحه ها
143
Loading...