یادبود مجازی شهر

لردگان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان امیرحسین شریفی ریگی
چهارمحال بختیاری - لردگان
صلوات ها
4
فاتحه ها
0
شادروان علی صادقی
چهارمحال بختیاری - لردگان
صلوات ها
3,939
فاتحه ها
2
شادروان ولی الله رشیدی
چهارمحال بختیاری - لردگان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان سید اسماعیل عبدالله زاده
چهارمحال بختیاری - لردگان
صلوات ها
51
فاتحه ها
13
شادروان سید جان بابا موسوی
چهارمحال بختیاری - لردگان
صلوات ها
372
فاتحه ها
10
مرحومه سیده نرگس موسوی
چهارمحال بختیاری - لردگان
صلوات ها
4
فاتحه ها
0
شادروان علی امیری
چهارمحال بختیاری - لردگان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان مهرشاد امیری
چهارمحال بختیاری - لردگان
صلوات ها
12
فاتحه ها
0
Loading...