یادبود مجازی شهر

سامان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه حبیبه (گل افرین ) ریاحی چلوانی
چهارمحال بختیاری - سامان
صلوات ها
42
فاتحه ها
17
شادروان غلامعلی ریاحی چلوانی
چهارمحال بختیاری - سامان
صلوات ها
5,775
فاتحه ها
414
شادروان مشهدی حسین مظاهری شورابی
چهارمحال بختیاری - سامان
صلوات ها
2,620
فاتحه ها
62
شادروان شهر بانو ایزدی چم خرمی
چهارمحال بختیاری - سامان
صلوات ها
110
فاتحه ها
10
Loading...