یادبود مجازی شهر

فارسان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه حاج علی داد غفاری نیا
چهارمحال بختیاری - فارسان
صلوات ها
110
فاتحه ها
10
Loading...