یادبود مجازی شهر

شهرکرد

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان کربلایی محمد کیانپور
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
75
فاتحه ها
8
شادروان سعید گودرزی
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
عبدالله فتحی
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان حاج احمدرضا رحیمی کاکلکی
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
مرحومه حاجیه خانم مهین صالحی
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان حاج حبیب الله بهاءلو
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شهید عباس کریمیان
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
9,310
فاتحه ها
12
شادروان سیدمجید اصغرزاده
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
2,355
فاتحه ها
49
Loading...