یادبود مجازی استان

مرکزی

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان قاسم قاسمی
مرکزی - دلیجان
صلوات ها
313
فاتحه ها
11
صلوات ها
800
فاتحه ها
1
صلوات ها
1,130
فاتحه ها
120
زهرا تفنگساز
مرکزی - دلیجان
صلوات ها
820
فاتحه ها
45
مرحومه فاطمه امیری
مرکزی - محلات
صلوات ها
7
فاتحه ها
4
صلوات ها
574
فاتحه ها
97
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
10
فاتحه ها
1
شادروان سید جلال احمدی
مرکزی - دلیجان
صلوات ها
3
فاتحه ها
0
مرحومه طوبی حسینی
مرکزی - دلیجان
صلوات ها
4,229
فاتحه ها
54
مرحومه طوبی حسینی
مرکزی - دلیجان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه فاطمه اکبری
مرکزی - اراک
صلوات ها
9
فاتحه ها
16
شادروان علی قاسمی
مرکزی - خمین
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
صلوات ها
1,482
فاتحه ها
68
مرحومه زهرا رشید
مرکزی - ساوه
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
16
فاتحه ها
0
مرحومه کبری مشایخ
مرکزی - اراک
صلوات ها
15
فاتحه ها
44
شادروان محمد گنجی
مرکزی - شازند
صلوات ها
8
فاتحه ها
1
صلوات ها
5
فاتحه ها
0
صلوات ها
2
فاتحه ها
1
Loading...