یادبود مجازی استان

گیلان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان علیرضا محمدی
گیلان - صومعه سرا
صلوات ها
31
فاتحه ها
13
مرحومه ستاره درختی
گیلان - تالش
صلوات ها
1,771
فاتحه ها
36
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
4
فاتحه ها
1
مرحومه فاطمه گل پور
گیلان - رود سر
صلوات ها
16
فاتحه ها
2
مرحومه گل بانو براری
گیلان - لنگرود
صلوات ها
2
فاتحه ها
2
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
22,530
فاتحه ها
101
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان عباس فرید
گیلان - رشت
صلوات ها
7,415
فاتحه ها
41
صلوات ها
5
فاتحه ها
0
صلوات ها
5
فاتحه ها
0
شادروان کربلایی ناصر رسولی
گیلان - آستانه اشرفیه
صلوات ها
10,125
فاتحه ها
140
صلوات ها
6
فاتحه ها
0
صلوات ها
5
فاتحه ها
0
شادروان رضا نظری
گیلان - بندرانزلی
صلوات ها
32
فاتحه ها
5
Loading...