یادبود مجازی استان

گیلان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان خدیجه آرام بن
گیلان - آستانه اشرفیه
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه ایران ربیعی ثابت
گیلان - لاهیجان
صلوات ها
215
فاتحه ها
11
مرحومه احترام عاشوری
گیلان - بندرانزلی
صلوات ها
200
فاتحه ها
20
مرحومه سیده زینب شکوری
گیلان - صومعه سرا
صلوات ها
100
فاتحه ها
0
مرحومه شوکت عابدی
گیلان - خشک بیجار
صلوات ها
31
فاتحه ها
21
شادروان مهدی(عباس) بردبار
گیلان - خشک بیجار
صلوات ها
31
فاتحه ها
3
مرحومه صابره پوررضایی
گیلان - لنگرود
صلوات ها
10
فاتحه ها
1
صلوات ها
4,400
فاتحه ها
228
صلوات ها
2,494
فاتحه ها
143
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
270
فاتحه ها
36
صلوات ها
1,724
فاتحه ها
46
صلوات ها
10
فاتحه ها
1
شادروان موسی پاک نیت
گیلان - لاهیجان
صلوات ها
5,240
فاتحه ها
46
صلوات ها
1,500
فاتحه ها
74
صلوات ها
58
فاتحه ها
40
صلوات ها
2,504
فاتحه ها
50
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه هاجر هدایتی
گیلان - لشت نشا
صلوات ها
215
فاتحه ها
52
شادروان باب الله حجتی
گیلان - رضوان شهر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
Loading...