یادبود مجازی شهر

تالش

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه قزقید کندوجی
گیلان - تالش
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان احمد کاظمی
گیلان - تالش
صلوات ها
2,037
فاتحه ها
17
مرحومه ستاره درختی
گیلان - تالش
صلوات ها
1,771
فاتحه ها
36
Loading...