یادبود مجازی شهر

بندرانزلی

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان رحیم آماده ضیابری
گیلان - بندرانزلی
صلوات ها
236
فاتحه ها
23
مرحومه احترام عاشوری
گیلان - بندرانزلی
صلوات ها
200
فاتحه ها
20
شادروان سجاد ابراهیمی
گیلان - بندرانزلی
صلوات ها
3,820
فاتحه ها
205
شادروان فرشید اسلامدوست
گیلان - بندرانزلی
صلوات ها
691
فاتحه ها
70
مرحومه کاسمار فلاحتی
گیلان - بندرانزلی
صلوات ها
17
فاتحه ها
3
شادروان میراحمد جلالی کیوی
گیلان - بندرانزلی
صلوات ها
301
فاتحه ها
16
شادروان مسعود هادی
گیلان - بندرانزلی
صلوات ها
20
فاتحه ها
2
شادروان مسعود هادی
گیلان - بندرانزلی
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
Loading...