یادبود مجازی استان

کهکیلویه و بویراحمد

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان اسحاق جلیلی مقدم
کهکیلویه و بویراحمد - دهدشت
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه ماه پاره عنایتی راد
کهکیلویه و بویراحمد - لیکک
صلوات ها
1
فاتحه ها
3
شادروان فرشاد امیری(روئین فرد)
کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج
صلوات ها
20
فاتحه ها
7
شادروان مهدی کیانی مسب
کهکیلویه و بویراحمد - دهدشت
صلوات ها
66
فاتحه ها
5
زنده یادآقا سید عبدالرسول مرتضایی
کهکیلویه و بویراحمد - دهدشت
صلوات ها
56,520
فاتحه ها
144
شادروان قایدخانی فاتحی نیا
کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج
صلوات ها
72
فاتحه ها
8
مرحومه ماه خاور کیانی مقدم
کهکیلویه و بویراحمد - دهدشت
صلوات ها
218
فاتحه ها
16
شادروان کربلایی فضل الله لقمانی پور
کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج
صلوات ها
136
فاتحه ها
22
سیف الله مطهریان
کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج
صلوات ها
1,314
فاتحه ها
22
شادروان نصیر باختر
کهکیلویه و بویراحمد - دهدشت
صلوات ها
10
فاتحه ها
5
شادروان حاج فتاح شفیعی
کهکیلویه و بویراحمد - دهدشت
صلوات ها
35
فاتحه ها
2
شادروان کی ابول مظفری
کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج
صلوات ها
16
فاتحه ها
2
مرحوم سیدنعمت اله حجازی
کهکیلویه و بویراحمد - گچساران
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
مرحومه سلبی مهدوی
کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه سیده لیلا پرهیزگاری
کهکیلویه و بویراحمد - دهدشت
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شهید پرویز ایزدیان
کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج
صلوات ها
40
فاتحه ها
4
شادروان رسول مظاهری
کهکیلویه و بویراحمد - گچساران
صلوات ها
5
فاتحه ها
0
Loading...