یادبود مجازی استان

کهکیلویه و بویراحمد

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه سیده زهرا موسوی زاده
کهکیلویه و بویراحمد - گچساران
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان رضا شرفی
کهکیلویه و بویراحمد - سی سخت
صلوات ها
367
فاتحه ها
148
مرحومه زینت فردیان
کهکیلویه و بویراحمد - گچساران
صلوات ها
2
فاتحه ها
1
سید دانیال محمد پور
کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج
صلوات ها
101,627
فاتحه ها
10,046
شادروان دکتر فرامرز احمدی جهان آباد
کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج
صلوات ها
7
فاتحه ها
1
شادروان سید صابر آذرکیش
کهکیلویه و بویراحمد - دهدشت
صلوات ها
742
فاتحه ها
140
مرحومه نیلوفر دانش آموز
کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج
صلوات ها
744
فاتحه ها
43
مرحومه بی بی صدرس بهشتی راد
کهکیلویه و بویراحمد - دهدشت
صلوات ها
3
فاتحه ها
4
مرحومه بی بی صدرس بهشتی راد
کهکیلویه و بویراحمد - دهدشت
صلوات ها
105
فاتحه ها
12
شادروان عسکر (کرامت) مظاهری
کهکیلویه و بویراحمد - گچساران
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان عسکر (کرامت) مظاهری
کهکیلویه و بویراحمد - گچساران
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
شادروان سیدنصرالله رضایی نیا
کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج
صلوات ها
4,188
فاتحه ها
39
مشهدی علی چمران(بادبرین)
کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
شادروان سیداسداله حسین زاده
کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج
صلوات ها
1,323
فاتحه ها
213
شادروان کربلایی صفدر بهزاد زاده
کهکیلویه و بویراحمد - دهدشت
صلوات ها
4
فاتحه ها
0
مرحومه صمنبر شیری ابرزگه
کهکیلویه و بویراحمد - دهدشت
صلوات ها
10,957
فاتحه ها
289
مرحومه بی بی همایونفر باشتی
کهکیلویه و بویراحمد - گچساران
صلوات ها
105
فاتحه ها
13
مرحومه بی بی همایونفر باشتی
کهکیلویه و بویراحمد - گچساران
صلوات ها
10
فاتحه ها
0
شهید شهید علی کریمی
کهکیلویه و بویراحمد - دهدشت
صلوات ها
213
فاتحه ها
1
شهید شهیدعلی کریمی
کهکیلویه و بویراحمد - دهدشت
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
Loading...