یادبود مجازی استان

کهکیلویه و بویراحمد

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مشهدی علی چمران(بادبرین)
کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
شادروان سیداسداله حسین زاده
کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج
صلوات ها
456
فاتحه ها
106
شادروان کربلایی صفدر بهزاد زاده
کهکیلویه و بویراحمد - دهدشت
صلوات ها
4
فاتحه ها
0
مرحومه صمنبر شیری ابرزگه
کهکیلویه و بویراحمد - دهدشت
صلوات ها
10,956
فاتحه ها
288
مرحومه بی بی همایونفر باشتی
کهکیلویه و بویراحمد - گچساران
صلوات ها
105
فاتحه ها
13
مرحومه بی بی همایونفر باشتی
کهکیلویه و بویراحمد - گچساران
صلوات ها
10
فاتحه ها
0
شهید شهید علی کریمی
کهکیلویه و بویراحمد - دهدشت
صلوات ها
213
فاتحه ها
1
شهید شهیدعلی کریمی
کهکیلویه و بویراحمد - دهدشت
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان محمد علی رضایی مطهر
کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج
صلوات ها
11
فاتحه ها
3
شادروان مشهدی محمدرمی رحیمی نژاد
کهکیلویه و بویراحمد - دهدشت
صلوات ها
527
فاتحه ها
54
سید عبدالکریم پژوهش
کهکیلویه و بویراحمد - دهدشت
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان مهندس سعید معینی مقدم
کهکیلویه و بویراحمد - دهدشت
صلوات ها
983
فاتحه ها
85
شادروان حسین داستان
کهکیلویه و بویراحمد - دهدشت
صلوات ها
5
فاتحه ها
0
مرحومه خاور ایمان نیک
کهکیلویه و بویراحمد - گچساران
صلوات ها
201
فاتحه ها
2
شادروان حاج قلندر امیدوار
کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج
صلوات ها
50
فاتحه ها
3
شادروان قلندر امیدوار
کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج
صلوات ها
5
فاتحه ها
1
شادروان سیدمحمدصالح نظرپور
کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج
صلوات ها
23,063
فاتحه ها
1,899
مرحومه تهمینه نریمانی اصل
کهکیلویه و بویراحمد - دهدشت
صلوات ها
0
فاتحه ها
11
مرحومه سیده گل پسند نصیبی(حسینیان)
کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان سیدحسین موسوی مطهر
کهکیلویه و بویراحمد - دهدشت
صلوات ها
5,974
فاتحه ها
327
Loading...