یادبود مجازی استان

کهکیلویه و بویراحمد

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان خسرو مهدی زاده (بخشی)
کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج
صلوات ها
706
فاتحه ها
155
شادروان سید عبدالله احمدی
کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج
صلوات ها
302
فاتحه ها
16
مرحومه حاج ماهی جان رضایی مطهر
کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج
صلوات ها
1,254
فاتحه ها
178
شادروان مشهدی میرزا رضایی مطهر
کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج
صلوات ها
1,107
فاتحه ها
48
مرحومه کربلایی عذرا خیرخواه
کهکیلویه و بویراحمد - سی سخت
صلوات ها
23,081
فاتحه ها
593
شادروان سیدعلی ضامن موسوی
کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان خیبر یزدانی پور
کهکیلویه و بویراحمد - دنا
صلوات ها
3,102
فاتحه ها
405
شادروان صادق ولی زاده
کهکیلویه و بویراحمد - دهدشت
صلوات ها
1,895
فاتحه ها
182
ایمان عابدی
کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان بابک تلاشان
کهکیلویه و بویراحمد - دهدشت
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان عبدالرحیم اذرکمان
کهکیلویه و بویراحمد - دهدشت
صلوات ها
7,736
فاتحه ها
607
مرحومه زینت فردیان
کهکیلویه و بویراحمد - دوگنبدان
صلوات ها
227
فاتحه ها
19
شادروان پدرام رزم خواه
کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج
صلوات ها
97
فاتحه ها
41
شادروان پدرام رزم خواه
کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شادروان فرید کرمی
کهکیلویه و بویراحمد - گچساران
صلوات ها
632
فاتحه ها
91
شادروان حبیب الله شادمقدم
کهکیلویه و بویراحمد - دهدشت
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
مرحومه مریم محمودی
کهکیلویه و بویراحمد - دهدشت
صلوات ها
2
فاتحه ها
36
مرحومه آذر هنرجو
کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج
صلوات ها
17,347
فاتحه ها
1,701
مرحومه کوکب -
کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج
صلوات ها
6
فاتحه ها
3
شادروان اسحاق جلیلی مقدم
کهکیلویه و بویراحمد - دهدشت
صلوات ها
1,783
فاتحه ها
0
Loading...