یادبود مجازی شهر

سی سخت

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان رضا شرفی
کهکیلویه و بویراحمد - سی سخت
صلوات ها
449
فاتحه ها
151
مرحومه کربلایی عذرا خیرخواه
کهکیلویه و بویراحمد - سی سخت
صلوات ها
70,895
فاتحه ها
1,372
Loading...