یادبود مجازی شهر

گچساران

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه سیده زهرا موسوی زاده
کهکیلویه و بویراحمد - گچساران
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه زینت فردیان
کهکیلویه و بویراحمد - گچساران
صلوات ها
3
فاتحه ها
2
شادروان عسکر (کرامت) مظاهری
کهکیلویه و بویراحمد - گچساران
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان عسکر (کرامت) مظاهری
کهکیلویه و بویراحمد - گچساران
صلوات ها
4
فاتحه ها
1
مرحومه بی بی همایونفر باشتی
کهکیلویه و بویراحمد - گچساران
صلوات ها
105
فاتحه ها
13
مرحومه بی بی همایونفر باشتی
کهکیلویه و بویراحمد - گچساران
صلوات ها
10
فاتحه ها
0
مرحومه خاور ایمان نیک
کهکیلویه و بویراحمد - گچساران
صلوات ها
204
فاتحه ها
2
شادروان رضا علیزاده
کهکیلویه و بویراحمد - گچساران
صلوات ها
1,740
فاتحه ها
90
Loading...