یادبود مجازی شهر

یاسوج

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان فرشاد امیری(روئین فرد)
کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج
صلوات ها
20
فاتحه ها
7
شادروان قایدخانی فاتحی نیا
کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج
صلوات ها
72
فاتحه ها
8
شادروان کربلایی فضل الله لقمانی پور
کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج
صلوات ها
136
فاتحه ها
22
سیف الله مطهریان
کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج
صلوات ها
1,314
فاتحه ها
22
شادروان کی ابول مظفری
کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج
صلوات ها
16
فاتحه ها
2
مرحومه سلبی مهدوی
کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شهید پرویز ایزدیان
کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج
صلوات ها
40
فاتحه ها
4
Loading...