یادبود مجازی شهر

دهدشت

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان سید ذوالفقار شفائی
کهکیلویه و بویراحمد - دهدشت
صلوات ها
545
فاتحه ها
24
شادروان حاج ابراهیم کریمی قدمی
کهکیلویه و بویراحمد - دهدشت
صلوات ها
1,600
فاتحه ها
100
شادروان سید صابر آذرکیش
کهکیلویه و بویراحمد - دهدشت
صلوات ها
743
فاتحه ها
140
مرحومه بی بی صدرس بهشتی راد
کهکیلویه و بویراحمد - دهدشت
صلوات ها
3
فاتحه ها
4
مرحومه بی بی صدرس بهشتی راد
کهکیلویه و بویراحمد - دهدشت
صلوات ها
105
فاتحه ها
12
شادروان کربلایی صفدر بهزاد زاده
کهکیلویه و بویراحمد - دهدشت
صلوات ها
12
فاتحه ها
1
مرحومه صمنبر شیری ابرزگه
کهکیلویه و بویراحمد - دهدشت
صلوات ها
10,957
فاتحه ها
289
شهید شهید علی کریمی
کهکیلویه و بویراحمد - دهدشت
صلوات ها
213
فاتحه ها
1
Loading...