یادبود مجازی شهر

دهدشت

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان اسحاق جلیلی مقدم
کهکیلویه و بویراحمد - دهدشت
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان مهدی کیانی مسب
کهکیلویه و بویراحمد - دهدشت
صلوات ها
66
فاتحه ها
5
زنده یادآقا سید عبدالرسول مرتضایی
کهکیلویه و بویراحمد - دهدشت
صلوات ها
56,520
فاتحه ها
144
مرحومه ماه خاور کیانی مقدم
کهکیلویه و بویراحمد - دهدشت
صلوات ها
218
فاتحه ها
16
شادروان نصیر باختر
کهکیلویه و بویراحمد - دهدشت
صلوات ها
10
فاتحه ها
5
شادروان حاج فتاح شفیعی
کهکیلویه و بویراحمد - دهدشت
صلوات ها
35
فاتحه ها
2
مرحومه سیده لیلا پرهیزگاری
کهکیلویه و بویراحمد - دهدشت
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
Loading...