یادبود مجازی استان

سیستان و بلوچستان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
منیژه کیخا
سیستان و بلوچستان - زاهدان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان غلامعلی شهرکی
سیستان و بلوچستان - زابل
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان محمد باقری
سیستان و بلوچستان - زاهدان
صلوات ها
25
فاتحه ها
2
شادروان حاج یوسف میر
سیستان و بلوچستان - زابل
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان علی آذرآیین
سیستان و بلوچستان - زابل
صلوات ها
24
فاتحه ها
4
شادروان صفر میرشکار
سیستان و بلوچستان - زابل
صلوات ها
1,746
فاتحه ها
36
مرحومه کربلایی فاطمه حسن زاده
سیستان و بلوچستان - زاهدان
صلوات ها
1,105
فاتحه ها
388
شادروان عباس صبح خیز
سیستان و بلوچستان - زاهدان
صلوات ها
7
فاتحه ها
1
شادروان مسلم نوری
سیستان و بلوچستان - زابل
صلوات ها
36
فاتحه ها
5
شادروان مهدی محمدپور
سیستان و بلوچستان - زاهدان
صلوات ها
129
فاتحه ها
3
شادروان مصطفی نوری
سیستان و بلوچستان - زاهدان
صلوات ها
3,350
فاتحه ها
85
شادروان مهدی کوشا
سیستان و بلوچستان - زاهدان
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شادروان غلامرضا علیزهی
سیستان و بلوچستان - زاهدان
صلوات ها
62
فاتحه ها
5
شادروان امیر تاجی
سیستان و بلوچستان - زاهدان
صلوات ها
1,802
فاتحه ها
290
شهید شهیدمحمد نجفی
سیستان و بلوچستان - زابل
صلوات ها
40
فاتحه ها
0
شادروان مهدی هراتی
سیستان و بلوچستان - زاهدان
صلوات ها
45
فاتحه ها
23
شادروان پیربخش بامری
سیستان و بلوچستان - ایرانشهر
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شادروان پیربخش بامری
سیستان و بلوچستان - ایرانشهر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان محمد صادق بامری
سیستان و بلوچستان - ایرانشهر
صلوات ها
1,538
فاتحه ها
0
مرحومه کربلایی پری‌خاتون مرادی
سیستان و بلوچستان - ایرانشهر
صلوات ها
54,397
فاتحه ها
4,320
Loading...