یادبود مجازی شهر

زاهدان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان محمدبخش اندرز
سیستان و بلوچستان - زاهدان
صلوات ها
3
فاتحه ها
1
شهید عبدالرحیم مرادی حقیقی
سیستان و بلوچستان - زاهدان
صلوات ها
10
فاتحه ها
0
مرحومه فاطمه زهرا آذریان
سیستان و بلوچستان - زاهدان
صلوات ها
77,800
فاتحه ها
1,722
شادروان مهدی حسن پور
سیستان و بلوچستان - زاهدان
صلوات ها
319,510
فاتحه ها
1,780
شادروان مرتضی میر
سیستان و بلوچستان - زاهدان
صلوات ها
14
فاتحه ها
1
شادروان محمدرضا اكبري
سیستان و بلوچستان - زاهدان
صلوات ها
490
فاتحه ها
0
شادروان کربلائی حسین احراری
سیستان و بلوچستان - زاهدان
صلوات ها
159
فاتحه ها
143
مرحومه بزرگ سرحدی
سیستان و بلوچستان - زاهدان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
Loading...