ختم قرآن

طرح ختم قرآن مجازی
(جزء خوانی - حزب خوانی - صفحه خوانی)

هر كس براى كسب رضايت خدا و آگاهى در دين قرآن بياموزد، ثوابى مانند همه آنچه كه به فرشتگان و پيامبران و رسولان داده شده، براى اوست.

ایجاد گروه ختم قرآن
group picture

یادبود پدر

 • میزان مشارکت : 1
 • تعداد صلوات ها : 20

0
ختم کامل قرآن
group picture

ختم قرآن به نیابت از مرحوم کربلایی قربانعلی طهماسبی

 • میزان مشارکت : 39
 • تعداد صلوات ها : 7,700

0
ختم کامل قرآن
group picture

ختم قران گروهی مهندس علیرضا پور نصراله

 • میزان مشارکت : 3
 • تعداد صلوات ها : 40

0
ختم کامل قرآن
group picture

شادروان مهندس مسعود حیدری

 • میزان مشارکت : 3
 • تعداد صلوات ها : 40

0
ختم کامل قرآن
group picture

شادروان احد بافکاری

 • میزان مشارکت : 1
 • تعداد صلوات ها : 500

0
ختم کامل قرآن
group picture

شادروان احمد بافکاری

 • میزان مشارکت : 0
 • تعداد صلوات ها : 0

0
ختم کامل قرآن
group picture

ختم قرآن برای شادی روح مادر و خواهری مهربان مرحومه زینت فردیان زینت

 • میزان مشارکت : 0
 • تعداد صلوات ها : 0

خواهر عزیزم چگونه باور کنم نبودنت را… نامت را بر کتیبه‌ای از جنس عاطفه حک خواهم کرد… تا ابد… تا جایی که دست زمان به آن نمی‌رسد. تا گواهی باشد بر معصومیت و قلب پاکت…

0
ختم کامل قرآن
group picture

ختم قرآن برای شادی روح شادروان علی سودانی

 • میزان مشارکت : 19
 • تعداد صلوات ها : 480

0
ختم کامل قرآن
group picture

ختم قرآن

 • میزان مشارکت : 6
 • تعداد صلوات ها : 80

0
ختم کامل قرآن
group picture
0
ختم کامل قرآن