یادبود مجازی استان

هرمزگان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان رضا رهرو تختی
هرمزگان - بندرعباس
صلوات ها
100
فاتحه ها
0
مرحومه دادخدا ایدون
هرمزگان - بندرعباس
صلوات ها
70
فاتحه ها
52
شهید حسين رئيسي
هرمزگان - بندر جاسک
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شهید حسين رئيسي
هرمزگان - بندر جاسک
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان مشهدی محمد بناوند
هرمزگان - دهبارز
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شهید مسعود پرکاس
هرمزگان - بندرعباس
صلوات ها
200
فاتحه ها
1
شادروان عبدالرضا جعفری
هرمزگان - بندرعباس
صلوات ها
6
فاتحه ها
1
شهید قاسم سلیمانی
هرمزگان - بندرعباس
صلوات ها
31
فاتحه ها
1
مرحومه شهری فولادی
هرمزگان - بندرعباس
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شادروان علیرضا صابری
هرمزگان - بندرعباس
صلوات ها
20
فاتحه ها
1
صلوات ها
6,773
فاتحه ها
345
شهید کرامت حیدری
هرمزگان - بندرعباس
صلوات ها
1,931
فاتحه ها
132
مرحومه بانو حیدری نژاد
هرمزگان - میناب
صلوات ها
2,200
فاتحه ها
59
مرحومه بانی حیدری نژاد
هرمزگان - میناب
صلوات ها
130
فاتحه ها
20
شادروان احمد تحلکی(راهی زاده)
هرمزگان - بندر جاسک
صلوات ها
900
فاتحه ها
74
شادروان مصطفی قنبری نژاد
هرمزگان - بندر جاسک
صلوات ها
6,688
فاتحه ها
72
شادروان غلام کمالی
هرمزگان - دهبارز
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان علی اصغر رحیمی
هرمزگان - دهبارز
صلوات ها
12
فاتحه ها
7
مجتبی قاسمی
هرمزگان - بندرعباس
صلوات ها
1,046
فاتحه ها
51
مجتبی قاسمی
هرمزگان - بندرعباس
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
Loading...