یادبود مجازی استان

سمنان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه زینت میرزازاده
سمنان - گرمسار
صلوات ها
141
فاتحه ها
15
صلوات ها
702
فاتحه ها
38
مرحومه زینت قرائی
سمنان - شاهرود
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان ناصر عندلیب
سمنان - سمنان
صلوات ها
4,810
فاتحه ها
409
شادروان قادر جباری
سمنان - سمنان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان قادر جباری
سمنان - سمنان
صلوات ها
3
فاتحه ها
0
صلوات ها
12
فاتحه ها
1
صلوات ها
3
فاتحه ها
0
شادروان حسین چکینی
سمنان - شاهرود
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
100
فاتحه ها
3
صلوات ها
2,516
فاتحه ها
112
صلوات ها
150
فاتحه ها
44
شادروان محمد عوض آبادی
سمنان - دامغان
صلوات ها
42
فاتحه ها
16
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان علی اصغر گرزین
سمنان - شاهرود
صلوات ها
2
فاتحه ها
2
شادروان محمدحسین رضائي
سمنان - دامغان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه لیلا صادقی
سمنان - شاهرود
صلوات ها
94
فاتحه ها
17
مرحومه مریم خان بیکی
سمنان - دامغان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
550
فاتحه ها
4
مرحومه کبری داوودیان
سمنان - دامغان
صلوات ها
106
فاتحه ها
6
Loading...