یادبود مجازی استان

ایلام

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه منیجه رشنو
ایلام - دهلران
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
مرحومه بدریه محمدی زاده
ایلام - شیروان چرداول
صلوات ها
117
فاتحه ها
5
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان عادل آذر
ایلام - دهلران
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
386
فاتحه ها
52
شادروان میثم مبشر
ایلام - دره شهر
صلوات ها
72
فاتحه ها
5
صلوات ها
10,230
فاتحه ها
988
شادروان غلامرضا مقصودی
ایلام - شیروان چرداول
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شادروان غلامرضا مقصودی
ایلام - شیروان چرداول
صلوات ها
212
فاتحه ها
25
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان رضا ارزانی
ایلام - دره شهر
صلوات ها
114
فاتحه ها
22
شادروان رضا ارزانی
ایلام - دره شهر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان پنجشنبه خرمی
ایلام - ایلام
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان محمود اکبرنژاد
ایلام - شیروان چرداول
صلوات ها
273,647
فاتحه ها
6,234
شادروان حسنى عزتى
ایلام - ایلام
صلوات ها
310
فاتحه ها
27
صلوات ها
5
فاتحه ها
1
صلوات ها
0
فاتحه ها
1
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان محمد صالحی پور
ایلام - دهلران
صلوات ها
311
فاتحه ها
22
شادروان سید مراد شمسی
ایلام - دهلران
صلوات ها
130
فاتحه ها
4
Loading...