یادبود مجازی شهر

شیروان چرداول

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه بدریه محمدی زاده
ایلام - شیروان چرداول
صلوات ها
117
فاتحه ها
5
شادروان غلامرضا مقصودی
ایلام - شیروان چرداول
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شادروان غلامرضا مقصودی
ایلام - شیروان چرداول
صلوات ها
212
فاتحه ها
25
شادروان محمود اکبرنژاد
ایلام - شیروان چرداول
صلوات ها
273,647
فاتحه ها
6,234
مرحومه مریم نظری
ایلام - شیروان چرداول
صلوات ها
122
فاتحه ها
13
Loading...