یادبود مجازی استان

کرمانشاه

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
صلوات ها
132
فاتحه ها
10
مرحومه کربلایی نوریجان علیدادی
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
160
فاتحه ها
17
صلوات ها
160
فاتحه ها
11
شادروان محمد ابراهیمی
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
990
فاتحه ها
305
شادروان سید یاسر ضیغمیان
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان هاشم سیفی
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه سکینه امیریان
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
والده محترم آقای سعیدی نسب
کرمانشاه - گیلان غرب
صلوات ها
18
فاتحه ها
3
شادروان سلطانقلی چراغی
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
118
فاتحه ها
8
شادروان سلطان چراغی
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
10
فاتحه ها
0
شهید مدافع حرم مهدی نوروزی
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه دولت فخری
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
105
فاتحه ها
2
شادروان محمدمسلم مقدسی
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
5,286
فاتحه ها
87
شادروان سعید عموپور
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
435
فاتحه ها
53
شادروان حاج احمد علی منصوری
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
6
فاتحه ها
0
شادروان رمضان عباسی
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
395
فاتحه ها
29
مرحومه سلطنت طاهریان
کرمانشاه - صحنه
صلوات ها
11
فاتحه ها
3
شهید شهید شهروز نساجی
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
14
فاتحه ها
1
شادروان عزت اله ملاآقایی
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
20
فاتحه ها
4
شادروان جهانبخش احمدی
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
3,837
فاتحه ها
7
Loading...