یادبود مجازی شهر

کرمانشاه

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان رمضان عباسی
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
395
فاتحه ها
29
شهید شهید شهروز نساجی
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
14
فاتحه ها
1
شادروان عزت اله ملاآقایی
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
20
فاتحه ها
4
شادروان جهانبخش احمدی
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
3,837
فاتحه ها
7
شهید پرویز رازیانی
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شادروان کیومرث خیاط زنجانی
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
11
فاتحه ها
2
مرحومه دختربس عزیزکرمی
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
6
فاتحه ها
0
Loading...