ختم قرآن

طرح ختم قرآن مجازی
(جزء خوانی - حزب خوانی - صفحه خوانی)

هر كس براى كسب رضايت خدا و آگاهى در دين قرآن بياموزد، ثوابى مانند همه آنچه كه به فرشتگان و پيامبران و رسولان داده شده، براى اوست.

ایجاد گروه ختم قرآن
group picture

ختم قرآن نثار روح مرحوم حاج ناصر مهمی

 • میزان مشارکت : 8
 • تعداد صلوات ها : 160

0
ختم کامل قرآن
group picture

علی اصغر ابراهیمی

 • میزان مشارکت : 0
 • تعداد صلوات ها : 0

0
ختم کامل قرآن
group picture

ختم قرآن به نیابت سلامتی حاج محمد پورشفیع

 • میزان مشارکت : 0
 • تعداد صلوات ها : 0

0
ختم کامل قرآن
group picture

ختم قرآن برای مرحوم رستمی پدر آرمین عزیز

 • میزان مشارکت : 1
 • تعداد صلوات ها : 0

0
ختم کامل قرآن
group picture

ختم قرآن

 • میزان مشارکت : 0
 • تعداد صلوات ها : 0

0
ختم کامل قرآن
group picture

ختم قرآن

 • میزان مشارکت : 1
 • تعداد صلوات ها : 20

0
ختم کامل قرآن
group picture

ختم قرآن

 • میزان مشارکت : 0
 • تعداد صلوات ها : 0

مشارکت در ختم قرآن کریم به مناسبت دومین سالگرد وفات پدر عزیزمان مرحوم حاج امامعلی فرمانی🖤

0
ختم کامل قرآن
group picture

ختم قرآن برای بانوی جوان مرحوم سیده الهه حسینی

 • میزان مشارکت : 1
 • تعداد صلوات ها : 200

0
ختم کامل قرآن
group picture

تلاوت قرآن برای عزیز از دست رفته (احمد تقوی)

 • میزان مشارکت : 0
 • تعداد صلوات ها : 0

0
ختم کامل قرآن
group picture

ختم قرآن مرحومه صدیقه بهرام نژاد

 • میزان مشارکت : 0
 • تعداد صلوات ها : 0

0
ختم کامل قرآن