یادبود مجازی شهر

سنندج

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه گلزار وزیری
کردستان - سنندج
صلوات ها
165
فاتحه ها
1
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
Loading...