گروه ختم قرآن

ختم قران

ختم قران

میزان مشارکت

115


تعداد ختم ها :

صلوات: 140 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 3

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 27 را تقبل کرد
0930***2404 جزء 20 را تقبل کرد
0930***2404 جزء 7 را تقبل کرد
0930***2404 جزء 30 را تقبل کرد
0930***2404 جزء 1 را تقبل کرد