گروه ختم قرآن

ختم قرآن مجازی برای شادی روح اشرف اصلانی

ختم قرآن مجازی برای شادی روح اشرف اصلانی

میزان مشارکت

2


تعداد ختم ها :

صلوات: 40 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
مریم باتوانی 20 صلوات را تقبل کرد
مریم باتوانی 20 صلوات را تقبل کرد