گروه ختم قرآن

ختم قرآن برای شادی روح همه اموات علی الخصوص حاج سید اعلا لطیفی

ختم قرآن برای شادی روح همه اموات علی الخصوص حاج سید اعلا لطیفی

میزان مشارکت

23


تعداد ختم ها :

صلوات: 2,600 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 11 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 22 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 2520 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 6 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 5 را تقبل کرد