گروه ختم قرآن

ختم قرآن ؛ هدیه به روح شادروان حاج سلیمان سالمی سهی

ختم قرآن ؛ هدیه به روح شادروان حاج سلیمان سالمی سهی

میزان مشارکت

66


تعداد ختم ها :

صلوات: 3,540 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 1

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 30 (30 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 480 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 4 را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 3 را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 2 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان 160 صلوات را تقبل کرد