گروه ختم قرآن

شادروان حاج حسن سالاری باجگانی

شادروان حاج حسن سالاری باجگانی

میزان مشارکت

7


تعداد ختم ها :

صلوات: 780 صفحه خوانی: 1 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 740 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 8 را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 7 را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 604 (604 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد